Close

Arhiva

Metalac Bilten je korporativni časopis koji informiše zaposlene Kompanije o aktuelnim dešavanjima, rezultatima i planovima svakog organizacionog dela i jedan je od kanala informisanja koji pomaže ostvarenju poslovne vizije. Metalac Bilten ima nekoliko godišnjih izdanja.

Metalac Bilteni

12/2023
Bilten #253
07/2023
12/2022
06/2022
12/2021
07/2021
12/2020
06/2020
12/2019
12/2018
07/2018
04/2018
12/2017
04/2017
12/2016
07/2016
04/2016
12/2015
04/2015