Close

Arhiva

Izvršni odbor

Rada
Generalni direktor i izvršni direktor za finansijske poslove

Radmila Trifunović

Marina
Izvršni direktor za prodaju i nabavku

Marina Jevtić

Biljana
Izvršni direktor za ljudske resurse i pravo

Biljana Cvetić

Vojin
Izvršni direktor za razvoj, digitalne komunikacije, IT i marketing

Vojin Vukadinović

Veljko
Izvršni direktor za proizvodnju

Veljko Vukadinović