Close

Arhiva

Politika kvaliteta i životne sredine Metalca AD i zavisnih društava

Svoj integrisani sistem menadžmenta Metalac stavlja u službu održivog rasta i razvoja, uz poštovanje zakonske regulative, osnovnih vrednosti Kompanije, potreba i očekivanja svih relevantnih zainteresovanih strana. Svoje zadovoljstvo merimo zadovoljstvom kupaca i korisnika naših prozvoda, lojalnošću zaposlenih, doprinosom razvoju šire zajednice i, naravno, zadovoljstvom akcionara.

 

U skladu sa tim, izjavljujemo da je Politika kvaliteta i zaštite životne sredine u Metalcu a.d. zasnovana na principima i vrednostima obavezujućim za menadžment i sve zaposlene i to:

 • Razvoj dugoročnih partnerskih odnosa sa korisnicima proizvoda i usluga, poslovnim partnerima i drugim relevantnim zainteresovanim stranama, uz kontinuirano preispitivanje njihovih zahteva, potreba i očekivanja
 • Upravljanje svim rizicima u vezi sa korporativnom reputacijom
 • Upravljanje procesima u skladu sa imperativom garantovanja kvaliteta i pouzdanosti proizvoda – od projektovanja i proizvodnje do odlaganja posle upotrebe
 • Podizanje ekonomičnosti u potrošnji materijala i prirodnih resursa
 • Smanjenje opasnog otpada, upotrebe opasnih materija i adekvatno upravljanje sekundarnim sirovinama
 • Prevencija zagađenja zemlje, vode i vazduha i razvijanje svesti i obaveze zaposlenih da štite prirodne resurse
 • Stalno poboljšanje procesa, uz ulaganje u modernizaciju tehničko-tehnološklih resursa
 • Stalno usavršavanje i obrazovanje svih zaposlenih i poslovnih partnera, uključujući i savete za kupce i korisnike proizvoda
 • Planiranje mera koje se odnose na rizike i prilike, kao i na ostvarenje ciljeva zaštite životne sredine
 • Uspostavljanje sistema vrednosti i nagrađivanja koji zadovoljava potrebe i očekivanja zaposlenih i podiže njihovu motivaciju i lojalnost
 • Posvećenost zadovoljavanju zahteva postavljenih zakonskim i drugim propisima primenjljivim na sve segmente poslovanja i njihovo vrednovanje
 • Posvećenost prevenciji od povreda i pogoršanja zdravlja zaposlenih i širenje svesti o ličnoj odgovornosti pojedinaca za sopstveno zdravstveno stanje
 • Negovanje otvorene, odgovorne i poslovno korisne, interne i eksterne komunikacije sa svim relevantnim zainteresovanim stranama
 • Razvijanje svesti da uvećanje kapitala uvećava i dividendu akcionara i standard zaposlenih
 • Razvijanje kulture odgovornog komšije koji poštuje potrebe društva, inicira i pomaže u aktivnostima bitnim za okruženje.

 

Primena, preispitivanje i stalno unapređenje integrisanog sistema menadžmenta jeste odgovornost najvišeg rukovodstva. Sprovođenjem Politike kvaliteta i zaštite životne sredine podižemo konkurentnost naših proizvoda i usluga, činimo kupce i korisnike odanim, zaposlene zadovoljnim, učvršćujemo dugoročna partnerstva, štitimo životnu sredinu i razvijamo širu zajednicu. Iznad svega, ovakvom politikom izražavamo korporativnu kulturu koja podržava stečenu reputaciju Kompanije i uvećavamo vrednost i snagu brenda Metalac.

Decembar 2021.
Radmila Trifunović, Generalni direktor

Politike i sertifikacija

Politika kvaliteta i zaštite životne sredine definiše bazične principe i generalno opredeljenje rukovodstva Kompanije prema kvalitetu kao osnovi poslovne filozofije i prema zaštiti i očuvanju životne sredine kao moralnoj obavezi prema sadašnjim i budućim korisnicima naših proizvoda.

Sertifikacija usaglašenosti sistema upravljanja kvalitetom i zaštitom životne sredine sa zahtevima standarda ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015, vrši se za kompaniju i posebno po proizvodnim preduzećima. Sertifikate možete pogledati ovde.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.