Close

Arhiva

Redovna sednica skupštine, april 2019.

U prilogu možete preuzeti sledeća dokumenta.

1. Izveštaj o održanoj redovnoj skupštini i o isplati dividende – preuzmite dokumenat

2. Godišnji izveštaj za 2018. godinu – preuzmite dokumenat

3. Godišnji dokument o objavljenim informacijama u 2018. godini – preuzmite dokumenat

4. Upitnik o praksi korporativnog upravljanja u 2018. godini – preuzmite dokumenat

2
Datum