Close

Arhiva

Materijal za redovnu sednicu skupštine, maj 2016.

U nastavku možete preuzeti potreban materijal za redovnu sednicu skupštine.

1. Dopuna predloga Izmena i dopuna Statuta – preuzmite dokumenat
2. Izveštaji Nadzornog odbora – preuzmite dokumenat
3. Predlog Odluke o prestanku mandata članovima Nadzornog odbora – preuzmite dokumenat
4. Izveštaji i mišljenja revizora – preuzmite dokumenat

2
Datum