Close

Arhiva

Odluka – dan isplate dividende, maj 2018.

 

Na osnovu člana 427. stav 1. tačka 5. i člana 429. stav 2. Zakona o privrednim društvima, člana 73. stav 1. tačka 6. Statuta Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca i Odluke skupštine Metalca a.d. o raspodeli dobiti br. S-100-1/2016-5 od 27.05.2016. godine, Izvršni odbor je dana 28.05.2018. godine, doneo sledeću:

O D L U K U

Za dan isplate dividende, u skladu sa Odlukom skupštine Metalca a.d. br. S-100-1/2018-5 od 26.05.2018. godine, određuje se 01. jun 2018. godine.

Dividenda će se isplaćivati akcionarima iz Jedinstvene evidencije akcionara Metalca a.d. kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 16.04.2018. godine, počev od dana utvrđenog u prethodnom stavu, a najkasnije do 31.10.2018. godine, po dinamici isplate kojom se ne ugrožava likvidnost kompanije.

Dividenda se, shodno odluci skupštine, isplaćuje u bruto iznosu od 85,00 dinara po jednoj akciji.

 

PREDSEDNIK

IZVRŠNOG ODBORA

Aleksandar Marković, dipl. ing.

 

 

Dokument možete preuzeti ovde.

2
Datum
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.