Close

Arhiva

Materijal za redovnu sednicu skupštine, april 2021.

U prilogu možete preuzeti potreban materijal za predstojeću redovnu sednicu skupštine.

1. Finansijski izveštaji za 2020. godinu – preuzmite dokumenat

2. Predlog odluka o usvajanju finansijskih izveštaja – preuzmite dokumenat

3. Predlog odluke o raspodeli dobiti Metalca a.d. – preuzmite dokumenat

4. Predlog odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2021. godini – preuzmite dokumenat

5. Punomoćje za glasanje – preuzmite dokumenat

6. Formular za glasanje u odsustvu – preuzmite dokumenat

2
Datum