Close

Arhiva

Konsolidovani izveštaj o poslovanju za 2023. godinu

Na osnovu člana 50. i 51. Zakona o tržištu kapitala (“Sl. glasnik RS” br. 31/2011) i člana 3. i 9. Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava (“Sl. glasnik RS” br. 13/2012), Metalac a.d. iz Gornjeg Milanovca, MB 07177984, objavljuje

 

GODIŠNJI KONSOLIDOVANI
FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2023. GODINU

 

S A D R Ž A J:

1. KONSOLIDOVANI GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI METALCA A.D. ZA 2023. GODINU, koji obuhvataju: Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o ostalom rezultatu, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu, Napomene uz konsolidovane finansijske izveštaje

2. IZVEŠTAJ O REVIZIJI (Izveštaj i mišljenje revizora)

3. GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA

4. IZJAVA LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVEŠTAJA

4. ODLUKA NADLEŽNOG ORGANA DRUŠTVA O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

 

 

IZVRŠNI ODBOR

Radmila Trifunović, generalni direktor

 

 

 

Dokument možete preuzeti ovde.

 

3
Datum
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.