Close

Arhiva

Polugodišnji konsolidovani finansijski izveštaji za 2020. godinu

Na osnovu člana 53. Zakona o tržištu kapitala (“Sl. glasnik RS” br. 31/2011i 112/2015) i člana 4. Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih,
polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava (“Sl. glasnik RS” br. 13/2012 i 5/2016), Metalac a.d. iz Gornjeg Milanovca, MB 07177984, objavljuje

KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJI ZA PERIOD I – VI 2020. GODINE

S A D R Ž A J:
1. KONSOLIDOVANI POLUGODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ METALCA A.D. koji obuhvata: Bilans uspeha, Bilans stanja, Izveštaj o ostalom rezultatu, Izveštaj o promenama na kapitalu, Izveštaj o tokovima gotovine, Napomene uz konsolidovane finansijske izveštaje
2. KONSOLIDOVANI POLUGODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA
3. IZJAVE LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE POLUGODIŠNJIH KONSOLIDOVANIH IZVEŠTAJA
4. ODLUKA NADZORNOG

 

 

Dokument možete preuzeti ovde.

3
Datum
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.