Close

Arhiva

Odluka – dan isplate dividende, april 2022.

Na osnovu člana 427. stav 1. tačka 5. Zakona o privrednim društvima, člana 73. stav 1. tacka 6. Statuta Metalca a.d. iz Gomjeg Milanovca i Odluke skupštine Metalca a.d. o raspodeli dobiti br. S-100-1/2021-4 od 28.06.2021. godine, Izvrsni odbor je dana 28.01.2022. godine, doneo sledeću:

 

ODLUKU

 

Za dan isplate dividende u skladu sa Odlukom skupstine Metalca a.d. br. S-100- 1/2020-5 od 28.04.2021. godine, odreduje se 01. februar 2022. godine.
Dividenda ce se isplaćivati akcionarima iz Jedinstvene evidencije akcionara Metalca a.d. kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 18.04.2021.
godine, počev od 01. februara 2022. godine pa najkasnije do 31.03.2022. godine, po dinamici isplate kojom se ne ugrožava likvidnost kompanije.
Dividenda se, shodno odluci skupštine, isplaćuje u bruto iznosu od 65,00 dinara po jednoj akciji.

 

 

PREDSEDNIK

IZVRŠNOG ODBORA

Radmila Trifunović, generalni direktor

 

Odluka o danu isplate dividende. – preuzmite dokumenat

3
Datum
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.