Close

Arhiva

Obaveštenje povećanju osnovnog kapitala, jun 2016.

 

U prilogu se nalazi Obaveštenje povećanju osnovnog kapitala iz neto imovine društva, novom ukupnom broju akcija sa pravom glasa i vrednosti osnovnog kapitala.

 

Dokument možete preuzeti ovde.

2
Datum