Close

Arhiva

Finansijski izveštaji za 2024.

29.04.2024. Sazivanje Skupštine akcionara – Metalac a.d. , Gornji Milanovac
26.04.2024. Godišnji izveštaj za 2023. godinu – Metalac a.d. , Gornji Milanovac
26.04.2024. Kvartalni izveštaj za I kvartal 2024. godine – Metalac a.d. , Gornji Milanovac
23.04.2024. Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za I kvartal 2024. godine – Metalac a.d. , Gornji Milanovac
23.04.2024. Najava dostavljanja Godišnjeg izveštaja za 2023. godinu – Metalac a.d. , Gornji Milanovac
27.03.2024. Najava dostavljanja Informatora o izdavaocu – Metalac a.d. , Gornji Milanovac
31.01.2024. Kvartalni izveštaj za IV kvartal 2023. godine – Metalac a.d. , Gornji Milanovac
29.01.2024. Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za IV kvartal 2023. godine – Metalac a.d. , Gornji Milanovac
2
Datum