Close

Arhiva

Finansijski izveštaji za 2016.

14.11.2016. Kvartalni izveštaj za III kvartal 2016. godine – Metalac a.d. , Gornji Milanovac
10.11.2016. Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za III kvartal 2016. godine – Metalac a.d. , Gornji Milanovac
15.08.2016. Polugodišnji konsolidovani izveštaj – Metalac a.d. , Gornji Milanovac
11.08.2016. Najava dostavljanja konsolidovanog polugodišnjeg izveštaja – Metalac a.d. , Gornji Milanovac
11.08.2016. Kvartalni izveštaj za II kvartal 2016. godine – Metalac a.d. , Gornji Milanovac
08.08.2016. Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja- Metalac a.d. , Gornji Milanovac
05.07.2016. Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija – Metalac a.d. , Gornji Milanovac
30.06.2016. Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija – Metalac a.d. , Gornji Milanovac
20.06.2016. Obaveštenje o povećanju kapitala, novom broju akcija i vrednosti osnovnog kapitala – Metalac a.d. , Gornji Milanovac
16.06.2016. Rešenje o uključenju nove emisije akcija na Standard Listing – Metalac a.d. , Gornji Milanovac
10.06.2016. Godišnji konsolidovani izveštaj za 2015. godinu – Metalac a.d. , Gornji Milanovac
08.06.2016. Najava dostavljanja godišnjih konsolidovanih izveštaja za 2015. godinu – Metalac a.d. , Gornji Milanovac
31.05.2016. Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa Odlukama – Metalac a.d. , Gornji Milanovac
25.05.2016. Odluka o promeni raspona zone fluktuacije za naredno trgovanje akcijama izdavaoca – Metalac a.d. , Gornji Milanovac – MTLC
17.05.2016. Dopuna Predloga Izmena i dopuna Statuta – Metalac a.d. , Gornji Milanovac
13.05.2016. Kvartalni izveštaj za I kvartal 2016. godine – Metalac a.d. , Gornji Milanovac
10.05.2016. Najava dostavljanja kvartalnog izvestaja – Metalac a.d. , Gornji Milanovac
28.04.2016. Upitnik i praksi korporativnog upravljanja – Metalac a.d. , Gornji Milanovac
28.04.2016. Godišnji dokument o objavljenim informacijama – Metalac a.d. , Gornji Milanovac
28.04.2016. Godišnji izveštaj za 2015. godinu – Metalac a.d. , Gornji Milanovac
25.04.2016. Najava dostavljanja godisnjeg izvestaja – Metalac a.d. , Gornji Milanovac
25.04.2016. Predlog Izmena i dopuna Statuta – Metalac a.d. , Gornji Milanovac
25.04.2016. Sazivanje Skupštine akcionara – Metalac a.d. , Gornji Milanovac – MTLC
12.04.2016. Odluka o otuđenju sopstvenih akcija – Metalac a.d. , Gornji Milanovac
28.03.2016. Najava objavljivanja informatora – Metalac a.d. , Gornji Milanovac
2
Datum