Close

Arhiva

Finansijski izveštaji za 2006.

02.03.2006. Sazivanje Skupštine akcionara – Metalac a.d. Gornji Milanovac
13.02.2006. Izveštaj sa održane Skupštine akcionara – Metalac a.d. Gornji Milanovac

 

 

ZVANIČNI DOKUMENTI PREDUZEĆA METALAC POSUĐE ZA 2006. GODINU

Izveštaj ovlašćenog revizora – preuzmite PDF fajl

Bilans stanja – preuzmite PDF fajl

Bilans uspeha – preuzmite PDF fajl

Izveštaj o tokovima gotovine – preuzmite PDF fajl

Izveštaj o promenama na kapitalu – preuzmite PDF fajl

Napomene uz finansijske izveštaje – preuzmite PDF fajl

 

ZVANIČNI DOKUMENTI PREDUZEĆA METALAC MARKET ZA 2006. GODINU

Izveštaj ovlašćenog revizora  – preuzmite PDF fajl

Bilans stanja – preuzmite PDF fajl

Bilans uspeha – preuzmite PDF fajl

Izveštaj o tokovima gotovine – preuzmite PDF fajl

Izveštaj o promenama na kapitalu – preuzmite PDF fajl

Napomene uz finansijske izveštaje – preuzmite PDF fajl

 

 ZVANIČNI DOKUMENTI PREDUZEĆA METALAC TRADE ZA 2006. GODINU

Izveštaj ovlašćenog revizora  – preuzmite PDF fajl

Bilans stanja – preuzmite PDF fajl

Bilans uspeha – preuzmite PDF fajl

Izveštaj o tokovima gotovine – preuzmite PDF fajl

Izveštaj o promenama na kapitalu – preuzmite PDF fajl

Napomene uz finansijske izveštaje – preuzmite PDF fajl

 

ZVANIČNI DOKUMENTI PREDUZEĆA METALAC PRINT ZA 2006. GODINU

Bilans stanja – preuzmite PDF fajl

Bilans uspeha – preuzmite PDF fajl

Izveštaj o tokovima gotovine – preuzmite PDF fajl

Izveštaj o promenama na kapitalu – preuzmite PDF fajl

Napomene uz finansijske izveštaje – preuzmite PDF fajl

 

ZVANIČNI DOKUMENTI PREDUZEĆA METALAC INKO ZA 2006. GODINU

Bilans stanja – preuzmite PDF fajl

Bilans uspeha – preuzmite PDF fajl

 

ZVANIČNI DOKUMENTI PREDUZEĆA METALAC BOJLER ZA 2006. GODINU

Bilans stanja – preuzmite PDF fajl

Bilans uspeha – preuzmite PDF fajl

 

ZVANIČNI DOKUMENTI PREDUZEĆA METALAC PROLETER ZA 2006. GODINU

Izveštaj ovlašćenog revizora  – preuzmite PDF fajl

Bilans stanja – preuzmite PDF fajl

Bilans uspeha – preuzmite PDF fajl

Izveštaj o tokovima gotovine – preuzmite PDF fajl

Izveštaj o promenama na kapitalu – preuzmite PDF fajl

Napomene uz finansijske izveštaje – preuzmite PDF fajl

 

ZVANIČNI DOKUMENTI PREDUZEĆA METALAC METALURGIJU ZA 2006. GODINU

Izveštaj ovlašćenog revizora  – preuzmite PDF fajl

Bilans stanja – preuzmite PDF fajl

Bilans uspeha – preuzmite PDF fajl

Izveštaj o tokovima gotovine – preuzmite PDF fajl

Izveštaj o promenama na kapitalu – preuzmite PDF fajl

Napomene uz finansijske izveštaje – preuzmite PDF fajl

 

KONSOLIDOVANI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2006. GODINU

Izveštaj ovlašćenog revizora za konsolidovani finansijski izveštaj – preuzmite PDF fajl

Konsolidovani Bilans stanja- preuzmite PDF fajl

Konsolidovani Bilans uspeha – preuzmite PDF fajl

Konsolidovani Izveštaj o tokovima gotovine – preuzmite PDF fajl

Konsolidovani Izveštaj o promenama na kapitalu – preuzmite PDF fajl

Napomene uz konsolidovani finansijski izveštaj – preuzmite PDF fajl

 

2
Datum