Close

Arhiva

a
/ Politika privatnosti

Politika
privatnosti

Ukratko

Kako bismo obezbedili zaštitu Vaših prava i približili Vam razloge i način prikupljanja, upotrebu, povezivanje, objavljivanje i korišćenje ličnih podataka, postupamo u skladu sa sledećom Politikom privatnosti.

Podaci o ličnosti koje prikuplja Metalac a.d. su osnovne informacije o ličnosti neophodne za realizovanje poslovanja korišćenjem usluge Call centra i to su:

  • ime i prezime
  • adresa
  • država
  • broj telefona
  • e-mail adresa

Opšte informacije

Pre prikupljanja ličnih podataka, Metalac a.d. obaveštava lica na koja se prikupljanje odnosi o sledećem:

1. Pravno lice Metalac a.d. iz Gornjeg Milanovca, ul. Kneza Aleksandra br. 212, MB 07177984, PIB 100887751 odgovorno je za prikupljanje i obradu ličnih podataka lica.

2. Svrha prikupljanja i obrade ličnih podataka je obezbeđivanje nesmetanog poslovanja korišćenjm usluge Call centra, bezbednost korisnika usluge Call centra, omogućavanje elektronske trgovine korisnicima usluge Call centra u skladu sa odgovarajućim zakonom, kao i informisanje korisnika u svrhe direktnog marketinga putem sms, e-mail i viber obaveštenja, sve u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge.

3. Prikupljeni lični podaci koristiće se na način koji omogućava identifikaciju lica korisnika usluge Call centra i korisnika usluge direktnog marketinga putem sms, e-mail i viber obaveštenja, a u skladu sa dobrim poslovnim običajima, čuvanjem poslovne tajne i zakonom.

4. Pored Metalca a.d. za korišćenje ličnih podataka ovlašćuju se  povezana društva Metalac Grupe i to Metalac Digital d.o.o, Metalac posuđe d.o.o, Metalac inko d.o.o, Metalac bojler d.o.o, Metalac print d.o.o, Metalac market d.o.o, Metalac Home Market a.d, kao i poslovni partner Contact Service d.o.o. iz Beograda.

5. Korisnici usluge Call centra svoje podatke o ličnosti dobrovoljno daju, ukoliko ne žele da koriste uslugu Call centra nisu dužni da ostave bilo kakav podatak, ali za kupovinu, evidentiranje, podnošenje reklamacija, primanje korisnih informacija, kao i za učestvovanje u aktivnostima direktnog marketinga obavezno je dostavljanje ličnih podataka.

6. Lice koje je dalo pristanak za prikupljanje i obradu podataka ima pravo da svoj pristanak bilo kada povuče, što za pravnu posledicu ima prestanak svojstva korisnika usluga rukovaoca  i prestanak svakog daljeg prikupljanja i obrade podataka lica koje je povuklo svoj pristanak.

7. U slučaju nedozvoljene obrade, lica imaju pravo na zaštitu podataka o ličnosti kao i drugih Zakonom zagarantovanih prava.

Prikupljanje podataka

Podaci za koje lice pristane da budu predmet prikupljanja i obrade, Metalcu a.d. i njegovim povezanim društvima biće potrebni i neophodni za pripremu, zaključivanje i realizovanje ugovora o kupoprodaji robe iz prodajnog asortimana povezanih društava, obračun i fakturisanje ugovornih obaveza, dostavljanje predračuna i računa, evidentiranje i rešavanje reklamacija potrošača, kao i ostvarivanje kontakta sa potroščima. Dostavljanjem svojih podataka, korisnici usluge Call centra će dati saglasnost da im Metalac a.d. i njegova povezana društva dostavljaju e-mail, sms i viber obaveštenja. Lica zadržavaju pravo odjave sa mailing, sms i viber liste, nakon čega ubuduće neće primati promotivne poruke.

Sigurnost podataka

Metalac a.d. preduzimaće sve potrebne i neophodne mere kako bi se sprečila bilo kakva zloupotreba podataka o ličnosti lica. Lični podaci će se čuvati u elektronskom formatu uz autorizaciju na nivou korisnika i enkripciju na nivou fajl sistema.

Raspoloživost podataka o ličnosti

Lica mogu zahtevati od Metalca a.d. obaveštenje o obradi, uvid ili kopiju svojih podataka o ličnosti, u onom obliku u kom informacija nalazi. Metalac a.d. je obavezan da licu učini dostupnim sve podatke koji se na njega odnose, u stanju u kakvom se nalaze.

Ažuriranje podataka o ličnosti

Lica preuzimaju obavezu da Metalac a.d. blagovremeno obaveste ukoliko neki od registrovanih podataka o ličnosti treba ispraviti i ažurirati.

Ažuriranje politike privatnosti

Metalac a.d. može ažurirati Politiku privatnosti putem izmena ili dopuna. Stoga se licima predlaže da na internet adresi www.www.metalac.com povremeno provere Politiku privatnosti, kako bi bili obavešteni o eventualnim izmenama i dopunama iste. Takođe i putem e-mail, sms ili viber obaveštenja, Metalac a.d. može lica obaveštavati o promenama Politike privatnosti.

Prihvatanje politike privatnosti

Dostavljanjem svojih podataka putem Call centra ili prijavom za primanje sadržaja iz oblasti direktnog marketinga, lica potvrđuju da su upoznata i da prihvataju uslove Politike privatnosti.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.