Close

Arhiva

Prof. dr Goran Petković

Član Nadzornog odbora

Prof. dr Goran Petković

Prof dr. Goran Petković

Rodjen: 14. april, 1963., Beograd

Redovni profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Predaje na kursevima Kanali marketinga, Trgovinski menadžment i Trgovinski marketing i menadžment prodaje (osnovne akademske studije), Strategije kanala marketinga i Menadžment prodaje i prodaja (master studije). Učestvuje u izvodjenju predmeta Metodologija naučnog istraživanja (doktorske studije).

Član je redakcije časopisa Ekonomika preduzeća. Radio je u državnim organima, najpre kao član Visokog službeničkog saveta, a zatim i kao državni sekretar od 2007. do 2013. godine u ministarstvima Vlade Republike Srbije, zaduženim za turizam. Bio je na specijalizaciji kao stipendista  Fulbrajt fondacije na Hofstra univerzitetu u SAD. Član je Predsedništva Udruženja ekonomista Srbije. Učestvovao je u pisanju više knjiga iz oblasti trgovinskog marketinga, trgovinskog menadžmenta i prodaje.