Close

Arhiva

a
/ Bilteni

Metalac Bilteni

Metalac Bilten je korporativni časopis koji informiše zaposlene Kompanije o aktuelnim dešavanjima, rezultatima i planovima svakog organizacionog dela i jedan je od kanala informisanja koji pomaže ostvarenju poslovne vizije. Metalac Bilten ima nekoliko godišnjih izdanja.

06/2022
12/2021
09/2021
07/2021
06/2020
12/2018
07/2018
04/2018
12/2017
07/2017
04/2017
12/2016
07/2016
04/2016
12/2015
04/2015