kvalitet

KVALITET I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Upravljanje kvalitetom i upravljanje zaštitom životne sredine kao integrisan sistem deo je ukupnog menadžmenta u Kompaniji Metalac a.d. Preko IMS i sistema informacionih tehnologija obezbeđujemo brže poslovne cikluse, činimo ih merljivim i kontrolisanim. Primena svetskih standarda kvaliteta i zaštite životne sredine za nas je ne samo imperativ već i moralni čin. To je integralni deo poslovne filozofije u kojoj upravljanje procesima znači pre svega upravljanje izgrađenom svešću da kvalitet nema alternativu.


Sistem menadžmenta kvalitetom Metalac a.d. i zavisnih društava urađen je uz zadovoljenje zahteva standarda ISO 9001:2015, odnosno SRPS ISO 9001:2015.
Sistem menadžmenta zaštite životne sredine Metalac a.d.i zavisnih društava urađen je uz zadovoljenje zahteva standarda ISO 14001:2015 (SRPS ISO 14001:2015),
uključujući i ukazivanje na integraciju sistema menadžmenta kvalitetom i sistema menadžmenta zaštitom životne sredine (IMS).Politika kvaliteta i zaštite životne sredine definiše bazične principe i generalno opredeljenje rukovodstva Kompanije prema kvalitetu kao osnovi poslovne filozofije i prema zaštiti i očuvanju životne sredine kao moralnoj obavezi prema sadašnjim i budućim korisnicima naših proizvoda.

Sertifikacija usaglašenosti sistema upravljanja kvalitetom i zaštitom životne sredine sa zahtevima standarda ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015, vrši se za kompaniju i posebno po proizvodnim preduzećima. Sertifikate možete pogledati ovde.