Metalac vlasnik modne konfekcije Rudnik

Sa 1,3 miliona evra Metalac je 13.-tog decembra izlicitirao 18.000 kvadrata proizvodnog, skladišnog i poslovnog prostora nekadašnje MK Rudnik i 6 hektara zemlje. Nakon adaptacije gradjevinskih objekata, u novom prostoru će biti smeštena trgovinska preduzeća Metalac Market i Metalac Trade, sa objedinjenim skladištem robe. Obezbeđen prostor i za buduće nove programe.

Fizička blizina fabričkog kruga MK Rudnik i njeni ukupni kapaciteti, opredelili su Kompaniju Metalac na kupovinu ove imovine u Gornjem Milanovcu. Nakon licitacije održane 13.-tog decembra i potpisivanja ugovora, Metalac i formano postaje vlasnik 18.000 skladišnog i poslovnog prostora, sa restoranom i dve trafostanice, na ukupno šest hektara.  Uz neophodna prioritetna ulaganja od još najmanje 500 000 evra u 2019.-toj godini, na ovoj lokaciji će biti organizovano skladište površine 6.000 m2, dok će u delu upravne zgrade  biti  smeštena administracija trgovačkih preduzeća Metalac Market i Metalac Trade.  Ostatak prostora, u kojem su poslovni subjekti pod zakupom, ostaće u istoj nameni. Konačno, celih 8.000 kvadrata dugoročno je namenjeno uvođenju novih programa, koje će Metalac izvesno imati u budućnosti.