Trgovinsko preduzeće za promet na veliko i malo "Metalac-Proleter" a.d. Gornji Milanovac osnovano je na Vidovdan 1946.godine, kao Sreski državni magazin. Do 1971.godine posluje kao trgovinsko preduzeće „Proleter“, kada se udružuje u "Intereksport" Beograd. Godine 1976. transformiše se u Radnu organizaciju za unutrašnji promet bez OOUR-a u svom sastavu. Od 1982. godine do 1986.godine "Proleter" je poslovao u sastavu SOUR-a "Takovo". Po istupanju iz SOUR "Takovo" ponovo se organizuje kao radna organizacija.
Krajem 1989.godine izvršena je transformacija u trgovinsko preduzeće, a od 1991.godine izvršena je vlasnička transformacija i "Proleter" posluje kao deoničko društvo u mešovitoj svojini. Tokom 2000. god. nastavljena je svojinska transformacija preostalog društvenog kapitala. Od 2003. godine većinski vlasnik "Proletera" je "Metalac" a.d. iz Gornjeg Milanovca, koji učestvuje sa 64,5% u vrednosti akcijskog kapitala preduzeća. Broj izdatih akcija je 128.632. Nominalna vrednost jedne akcije je 600 dinara, knjigovodstvena vrednost jedne akcije je 600 dinara, a poslednja tržišna vrednost jedne akcije bila je 400 dinara.
Zbog nepovoljne finansijske i tržišne pozicije Preduzeća tokom 2006. god. pristupilo se organizaciono - poslovnom restrukturiranju i sprovođenju odgovarajućih mera u cilju finansijske konsolidacije i ozdravljenja. Od januara 2007. godine, zbog usklađivanja sa zakonskom regulativom, naziv Preduzeća je promenjen u “Metalac-Proleter” a.d.
Metalac-Proleter“ a.d. je registrovan za obavljanje više vrsta delatnosti, a akcenat je stavljen na maloprodaju. Maloprodaja se obavlja u 40 prodavnica koje se snabdevaju iz sopstvenog centralnog magacina (4920 m2) i direktnom dostavom. Polazeći od diversifikovane strukture poslovnog portfolia, prodavnice su kategorizirane u tri profitna centra. U prvom profitnom centru su prodavnice robe široke potrošnje u gradu, gde se nalazi 13 maloprodajnih objekata, čija je ukupna površina 1.502 m2.
U drugom profitnom centru je 4 specijalizovanih prodavnica (gvožđara na Rudniku, prodavnica pokućstva, diskont pića i stovarište građevinskog materijala (321 m2). U trećem profitnom centru su 23 prodavnice na selu, čija je ukupna površina 2042 m2. Jedan broj prodavnica (26) se izdaje u zakup. "Metalac - Proleter" je vlasnik i robne kuće površine 2.070 m2 u centru grada, upravne zgrade i centralnog magacina površine 4.920 m2 na atraktivnoj lokaciji pored magistralnog puta.

   

METALAC PROLETER
ul. Rudničke Vojske br.18
32300 Gornji Milanovac
Srbija
metalac.proleter@metalac.com