Petar Grubor je Managaing Partner u PKF d.o.o. Beograd firmi za pružanje revizorsko-konsultantskih usluga. Po zanimanju ovlašćeni revizor. Prethodno iskustvo sticao na poziciji menadžera u Deloitte & Touche, Beograd i kancelarijama u Skoplju i Banja Luci; kao senior menadžer i junior partner u firmi BDO BC Excel. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1995. godine, a licencu ovlašćenog revizora stekao 2002. godine, položivši stručne ispite pred komisijom Saveznog ministarstva finansija. Aktivno je angažovan u radu Komore ovlašćenih revizora RS i trenutno je potpredsednik Saveta  Komore ovlašćenih revizora republike Srbije.

 

pdf  | print  | e-mail  |