Zapisnik sa redovne sednice skupštine

Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara Metalac a.d. održane dana 28.04.2021. godine možete preuzeti iz priloga.