Logo
Odštampajte ovu stranicu

Izveštaj o održanoj redovnoj sednici skupštine

OBAVEŠTENJE
O održanoj redovnoj sednici skupštine
Redovna sednica skupštine Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca održana je dana 28. aprila 2021. godine, u amfiteatru Poslovnog centra u Gornjem Milanovcu, sa početkom u 14:00 časova.
Pravo učestvovanja u radu skupštine imali su akcionari iz Jedinstvene evidencije akcionara Metalca a.d. izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 18. april 2021. godine.

Kompletan izveštaj možete preuzeti iz priloga.

 

 

©2013 Metalac a.d. Sva prava zadržana. v.151121