Logo
Odštampajte ovu stranicu

Godišnji izveštaj za 2019.godinu

Godišnji finansijski izveštaj za 2019 .godinu možete preuzeti iz priloga.

©2013 Metalac a.d. Sva prava zadržana. v.070872020