Zapisnik sa redovne sednice skupštine

U prilogu možete preuzeti zapisnik sa redovne sednice skupštine održane 24.05.2019.