Redovna sednica skupštine

U prilogu možete preuzeti sledeća dokumenta.

1. Izveštaj o održanoj redovnoj skupštini i o isplati dividende

2. Godišnji izveštaj za 2018. godinu

3. Godišnji dokument o objavljenim informacijama u 2018. godini

4. Upitnik o praksi korporativnog upravljanja u 2018. godini