Izveštaj za II kvartal 2018. godine

Na osnovu člana 53. Zakona o tržištu kapitala  (“Sl. Glasnik  RS” br.. 31/2011) i člana 4. Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava (“Sl. glasnik RS” br. 13/2012), Metalac a.d. iz Gornjeg Milanovca, MB 07177984, objavljuje


FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA DRUGI KVARTAL 2018. GODINE

 

Dokumenat možete preuzeti iz prioga.