Zapisnik sa redovne sednice Skupštine Metalca a.d.

Zapisnik sa  redovne sednice Skupštine Metalca a.d. održane dana 28. aprila 2017. godine možete preuzeti na ovom linku.