Materijal za redovnu sednicu skupštine

U nastavku možete preuzeti potreban materijal za predstojeću redovnu sednicu skupštine.

1. Finansijski izveštaji za 2016. godinu preuzmite dokumenat
2. Predlozi odluka o usvajanju izveštaja za 2016. godinu - preuzmite pdf dokumenat
3. Informacija o raspodeli dobiti zavisnih društavapreuzmite pdf dokumenat
4. Predlog odluke o raspodeli dobiti Metalca a.d. preuzmite pdf dokumenat
5. Predlog odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2017. godini preuzmite pdf dokumenat
6. Punomoćje za glasanje preuzmite pdf dokumenat
7. Formular za glasanje u odsustvu preuzmite pdf dokumenat