Obaveštenje povećanju osnovnog kapitala

U prilogu se nalazi Obaveštenje povećanju osnovnog kapitala iz neto imovine društva, novom ukupnom broju akcija sa pravom glasa i vrednosti osnovnog kapitala.