Zapisnik sa održane redovne sednice skupštine

U prilogu možete preuzeti: Zapisnik sa održane redovne sednice skupštine održane 27.05.2016.godine