Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija

U prilogu se obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija.