Ponuda za otkup sopstvenih akcija

U prilogu se nalazi Ponuda za otkup sopstvenih akcija.