Odluka o sticanju sopstvenih akcija

U prilogu se nalazi Odluka o sticanju sopstvenih akcija.