Zapisnik sa održane redovne sednice skupštine

U nastavku možete preuzeti: Zapisnik sa održane redovne sednice skupštine.