Zapisnik sa održane redovne sednice skupštine

U nastavku možete preuzeti zapisnik sa održane redovne sednice skupštine.