Osnovna delatnost Metalac Proletera a.d. je trgovina na veliko i malo. Proleter ima 182 zaposlena.

Najveći trgovinski lanac u opštini Gornji Milanovac ima 33 maloprodajna objekata koji su smešteni na najboljim lokacijama u gradu. Pored 27 objekata u kojima se trguje robom prehrambenog karaktera, Metalac Proleter je vlasnik 6 specijalizovanih prodavnica Nakon vlasničke transformacije i organizaciono - poslovnog restruktuiranja, Metalac Proleter je finansijski konsolidovan.

Metalac Proleter je orijentisan na kreiranje zadovoljnih potrošača i razvoj edukovanog motivisanog osoblja. Kontinuirana kvaltetna ponuda robe i usluge viskog kvaliteta usmereni su upravo ka tim ciljevima.


METALAC PROLETER
ul. Rudničke Vojske br.18
32300 Gornji Milanovac
Srbija

©2013 Metalac a.d. All rights reserved. v.300321