Close

Arhiva

October 2022

ZVANIČNI DOKUMENTI PREDUZEĆA METALAC A.D. ZA 2006. GODINU Izveštaj ovlašćenog revizora - preuzmite PDF fajl Bilans stanja - preuzmite PDF fajl Bilans uspeha - preuzmite PDF fajl Izveštaj o tokovima gotovine - preuzmite PDF fajl Izveštaj o promenama na kapitalu- preuzmite PDF fajl Napomene uz finansijske izveštaje - preuzmite PDF fajl ZVANIČNI DOKUMENTI PREDUZEĆA METALAC POSUĐE ZA 2006. GODINU Izveštaj ovlašćenog revizora - preuzmite PDF fajl Bilans stanja

FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA 2006. GODINU ZVANIČNI DOKUMENTI PREDUZEĆA METALAC A.D. ZA 2006. GODINU Izveštaj ovlašćenog revizora - preuzmite PDF fajl Bilans stanja - preuzmite PDF fajl Bilans uspeha - preuzmite PDF fajl Izveštaj o tokovima gotovine - preuzmite PDF fajl Izveštaj o promenama na kapitalu- preuzmite PDF fajl Napomene uz finansijske izveštaje - preuzmite PDF fajl ZVANIČNI DOKUMENTI PREDUZEĆA METALAC POSUĐE ZA 2006.