finansijskiIzvestaji

Finansijski izveštaji

Zvanične podatke o poslovanju kompanije Metalac a.d. i finansijske izveštaje koje je potvrdila nezavisna revizorska kuća Deloitte možete pogledati na ovim stranicama, struktuirane u navigaciji po godinama.

 

 

©2013 Metalac a.d. Sva prava zadržana. v.05.98.18