Zapisnik sa redovne sednice skupštine

U prilogu se nalazi zapisnik sa skupštine.

 

©2013 Metalac a.d. Sva prava zadržana. v.05.98.18